Lönehantering

Lönehantering

Vi på Krogarnas Redovisning följer rekommendationerna från Hotell- & Restaurangfacket och kontrollerar att dina medarbetare får korrekt timlön efter erfarenhet och utbildning samt korrekt övertids- och semesterersättning.

Genom att utbilda din personal ökar du kvalitén i din verksamhet. Kontakta vårt systerbolag - Krogarna.se för att få veta mer.

I vår tjänst ingår

Lönehantering

Skatter

Kontrolluppgifter

Pensionshantering

Tidsrapportering, traktamenten och utlägg

Avdrag och förmåner

Semester

Arbetsgivardeklarationer

Rådgivning